Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu... w sezonie kulturalno-oświatowym 2022-2023   ***   Po wakacyjnej przerwie, Klub rusza już 04.09.2023! Zapraszamy!
Archiwum - SEKCJE
Klub Seniora "Bamberka"
"Wiosenne Krokusiki"
KKiTP "Piechur"
Formacja taneczna "Tropical"
Klub Górski "GRAŃ"
Pracownia komputerowa
Organizacje
Zespół "Łazarski Krąg"
Szczep "Łazarz"
Dziennikarski Klub Seniorów
"System - Poznań"
Sekcja Dokumentacji Elektr.
Pracownia komputerowa

Stowarzyszenie Informatycznej Edukacji Alternatywnej ACTUS

Stowarzyszenie Informatycznej Edukacji Alternatywnej ACTUS jest niezależnym, nie nastawionym na zysk stowarzyszeniem, którego misją jest propagowanie idei Open Source (wolnego oprogramowania) jako alternatywnej formy korzystania z technologii informacyjnej.
Głównymi celami stowarzyszenia są:

 • Upowszechnianie oprogramowania Open Source, w tym systemu operacyjnego Linux.
 • Poszerzanie świadomości informatycznej w zakresie wolnego oprogramowania.
 • Wspieranie inicjatyw upowszechniających "społeczeństwo informatyczne" w środowiskach wiejskich.
 • Kształtowanie etycznych postaw i uwrażliwienie młodego (i nie tylko) pokolenia na problemy przestrzegania praw autorskich.
Cele stowarzyszenia realizowane są przez:
 • Edukację Linuksa w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 • Przygotowywanie kursów, szkoleń i wykładów z zakresu wolnego oprogramowania.
 • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (kółka informatyczne).
 • Przygotowywanie prezentacji na temat wolnego oprogramowania, w tym Linuksa.
 • Promowanie rozwiązań; opartych o Open Source.
 • Wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz Open Source.
 • Tworzenie klubów internetowych propagujących wolne oprogramowanie.

Członkowie władz Stowarzyszenie ACTUS w obecnej kadencji.

Zarząd
Andrzej Jastrząb (prezes)
Józef Popiel (wiceprezes)
Adrian Jasiak (sekretarz)
Adam Cankudis (członek zarządu)
Marcin Mazurek (skarbnik)
Komisja rewizyjna:
Tomasz Wendlandt, Dariusz Winkler, Mariusz P. Hanke

Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt